Ontgassen op een snelle en veilige manier: nieuwe ontwikkeling voor de Olie & Gas wereld

Techmas stelt een nieuwe manier voor om snel en veilig te ontgassen.

 – Catalytische oxydatie:

* 1.500 m³/ u en meer.

* Modulaire systemen. Men kan meerdere systemen verbinden om behandelingstromen te verhogen.

* Past zich op concentratie- en debieten verschillen aan.

* Voorzien voor zware concentraties, voor benzene, gechloreerde oplosmiddelen enz…

* geen rechtstreekse vlam: veiliger

* geen NOx, geen SOx, geen CO: maar CO² en H²O

* Dekra gecertificeerd

* Afmetingen: zeecontainer: gemakkelijk te verplaatsen.

 

Cryotechniek: met of zonder vloeibare stickstof. Een oplossing om bepaalde solventen te ontgassen.

* Stromen van 200 tot 1.500 m³/u

* ook zonder vloeibaar stickstof te gebruiken: kreert, voor stromen van 1.500 m³/u , een T° verschil van tot 75°C (167°F)

* Stickstofverbruik voor tot +- 1500 m³/u: 20 liter/u

* Afmetingen van een zeecontainer.

 

Regenereerbare  zeolitenfilter (of actieve kool). Laat filtratie toe van lichte concentraties die, wanneer het filter vol komt, gemakkelijk regenereerd kunnen worden (in 2 tot 5 uren: hangt van groote filter af)