Polyvalentie

Zuiveringsboten, bestemd voor het reinigen van wateroppervlakten op zee - Polyvalentie

Het ongeval is per definitie een onzeker omval. het wordt altijd met uitzonderlijke voorwaarden gekoppeld. Het is dus onmogelijk om de natuur, de plaats, het moment en de omvang ervan te voorzien. Men moet permanent beschikbaar blijven, terwijl we het materiaal die hiervoor nodig wordt rendabel moeten houden.

EFINOR SEA CLEANER heeft reeksen polyvalente boten gecreëerd die, ook al zijnde echte werkboten, altijd beschikbaar voor het aanzuiveren of het terugwinnen blijven, met uitzonderlijke rendementen.

 

Onze boten zijn een rendabel economisch model gedurende hun wachtdienst.

Werkboten

Volgens de reeksen, zijn onze boten echte bakken, werkboten of/en leveringsboten. Zij verzekeren alle taken in verband met de haven -, olie- of volle zee diensten (vervoer van personeel en pakketten, hulp aan de verrichtingen van het aanleggen en losmaken van schepen, steun voor duikers, brandbestrijding, enz…

Aanzuiveren & koolwaterstoffen terugwinnen

Onze schepen die ter plaatse werken, zijn permanent beschikbaar om op een zuivering of een milieuverontreiniging in te grijpen.

Zuiveringsboten, bestemd voor het reinigen van wateroppervlakten op zee - Polyvalentie

Het gebruik van 4 Spillglop 250 gedurende de ramp van de Golf van Mexico zou minder dan 1/1000dste (een duizendste) van de aanzuiveringskosten gekost hebben, en zou het terugwinnen van het geheel van de koolwaterstoffen mogelijk gemaakt hebben. Zo zou het gebruik van emulgators volledig kunnen vermeden worden: de ecologische gevolgen van dit gebruik is ons nog niet bekend
Voor en na deze periode, zouden die boten als „vervoerder” voor de oliedienst kunnen gewerkt.

De gedetailleerde presentatie van deze reeks producten downloaden Bekijk onze video gallery voor deze serie producten