De cryotechnica bij industriële wasmachinen

De cryotechnica bij industriële wasmachinen

Type industrieën

 • Verf
 • Farmaceutica
 • Chemie en semichemie
 • Luchtvaart
 • Automobiel
 • Mechanica
 • Recycling
 • Enz…

Doeleinde

Het systeem, „CRYOCLEAN COMPACT“genoemd, maakt het mogelijk om de verontreinigde lucht afkomstig, ofwel uit de productie, ofwel uit een wasmachine te behandelen: die behandeling gebeurt in gesloten kring, zonder enige uitzending naar de atmosfeer.

Door vrij snel de temperatuur te wijzigen terwijl een gelijkwaardig laad gehouden wordt, veroorzaakt het systeem een directe condensatie van een deel van het oplosmiddel in de lucht aanwezig, die zal teruggekregen worden en ter beschikking van de productie gesteld worden, of doodeenvoudig naar de wasmachine teruggestuurd: dat alles gebeurt op volledig automatische wijze en in gesloten kring voor: wij hebben dus geen enkele uitzending meer naar de atmosfeer en een volledige terugwinning van de in de luchtstroom bij de droogcyclus aanwezige oplosmiddelen.

Nog een post in de productie waarin vele economieën vallen te doen!

Het reinigen van wisselstukken blijft een belangrijke kostencentrum in de productie.

Dat wordt een werkelijk attractieve investering, wanneer men weet dat, bij elke droogcyclus van het merendeel van de wasmachines, ongeveer 25 liter van oplosmiddel naar de atmosfeer wordt verzonden of door het thermische oxydatiesysteem van de klant gebrand.

25 liter blijkt niet veel aan eerste analyse, maar als wij 10 cycli per dag, en 220 werkdagen tellen, spreekt men hier over… 55.000 liter oplosmiddel /jaar, d.w.z ongeveer 55 aan 60.000€/jaar die verdwijnen en eigenlijk opnieuw gebruikt zouden kunnen worden.

De voordelen zijn talrijk

 • Wij krijgen het heel oplosmiddel terug dat in de lucht wordt verzonden
 • Geen schouw meer – De soms moeilijke keus van een plaats voor de wasmachine in functie van deze schouw wordt overbodig: de luchtstroom draait in gesloten kring en u kunt derhalve de plaats kiezen te midden van de werkplaats als u het wenst
 • Aangezien wij de luchtvochtigheid in de machine eveneens condenseren en geen andere lucht gebruiken, droge lucht (eerder dan telkens vernieuwde vochtige lucht) wordt op de stukken bij het droogcyclus geblazen: dat wil zeggen dat de cyclus korter zal zijn
 • De stukken zullen niet meer nat uit de machine komen, aangezien wij van de droge lucht gebruiken en dat het droogcyclus duidelijk efficiënter is
 • De geur van oplosmiddel, bij de opening van de deur, is praktisch verdwenen, wat onaangenaamheden voor de bediener vermijdt
 • Zeer weinig verbruikte energie. Bovendien werkt het systeem slechts bij het droogcyclus
 • Zeer gemakkelijk om te installeren
 • Volledig automatisch Systeem, dat met de gegevens, die door de wasmachine worden verzonden wordt gesynchroniseerd
 • Gemakkelijk om te gebruiken, aangezien de SIEMENS PLC zich met de coördinatie van het geheel van het proces bezighoudt

De cryotechnica bij industriële wasmachinen

Indien de klant over een thermische oxydatie beschikt kan dit soms tot een mogelijke aanpassen van de maat van die thermische oxydatiesysteem leiden.

Hetzelfde systeem is van toepassing voor het ontvochten en het zuiveren van lucht, die door oplosmiddelen verontreinigd wordt, in gerobotiseerde productiezalen (bv. verfcabines, enz…)

Er is geen download nu op dit moment beschikbaar