Catalytische oxydatie

Catalytische oxydatie

Type industrien

 • Drukkerijen
 • Hout industrie (lijmen, verven, keuken of meubels fabrieken enz…)
 • Verf
 • Farmaceutica
 • Chemie en semichemie
 • Luchtvaart sector
 • Automobiel
 • Mechanische industrie
 • Recycling
 • Olie & Gas wereld (degassing)
 • Enz…

Doeleinde

De beschikbare oplossingen, over het algemeen voorgesteld om de uitzendingen van industriële lucht, die door oplosmiddelen worden verontreinigd, te behandelen, veroorzaken aanzienlijke jaarlijkse beleidskosten. Deze zijn hoofdzakelijk te wijten aan de vereiste energie (thermische oxydatie), de onderhoudskosten en deze van de wisselstukken (thermische oxydatie) of het regelmatige vervangen van het primaire materiaal (actieve koolfilters), of tenslotte de nodige zorgen om het systeem in stand van gebruik te houden, alsook een beperkte filtreergebied (biofilters), dat deze systemen vaak in de balansen veel duurder maakt.

TECHMAS is in staat, natuurlijk, om zulke machines te leveren, indien gewenst aangezien hij eveneens een heel aspect van „meer klassieke“ oplossingen presenteert.

Hij bevoorrecht echter duidelijker efficiëntere oplossingen met betrekking tot energieverbruik en algemene rentabiliteit.

Wij blijven ervan overtuigd dat, buiten enkele uitzonderlijke situaties, deze systemen van toepassing op het merendeel van de installaties en veel rendabeler zijn.

Wij stellen twee oplossingen voor: de rechtstreekse behandeling, bestemd voor de zwaardere concentraties, en de indirecte behandeling, vooral bestemd voor geringere concentraties (absorptie op actieve koolfilters, maar met automatische regeneratie van de kool van de filters wanneer deze verzadigd wordt.

De voorgestelde systemen dekken uitstekend de behoeften aan vele industrieën die met mengelingen van oplosmiddelen worden geconfronteerd, moeilijk om te scheiden, of te oplosbaar om zonder „pressure swing“afgescheiden te worden.

En wanneer de te gebruiken methoden duurder zijn dan het product of dan de teruggekregen energie… Men moet dan nieuwe middelen vinden die, zij, wezenlijke energiebesparingen aanbieden.

Over het algemeen gebruikt om organische oplosmiddelen te vernietigen, oxideert de voorgestelde methode deze tegen een temperatuur van alleen maar 250 aan 350°C (terwijl we, bij thermische oxydatie, over 850°C moeten spreken, om secundaire verontreiniging (dioxine) te vermijden.

Aangezien de katalytische oxydatie een exotherme reactie is, zorgt de oxydatiesysteem, door het oplosmiddel te neutraliseren, voor het maken van een zeer opmerkelijke hoeveelheid energie in de vorm van hitte. Deze zal wezenlijke winsten dank zij het feit dat het hun opnieuw gebruiken (onder vorm van warmte of kou!) in het industriële proces toelaat.

Men bereikt reeds het niveau van auto-thermie vanaf + – 0.75 g concentratie (terwijl men over een concentratie van 2.5 gr to 6 gr minimum voor thermische oxydatie eenheden spreekt) De concentratie verandering kan in bepaalde gevallen tot 10 gr indien noodzakelijk komen.

Het systeem laat geen NOx noch van CO vrij, en heeft een geen vlam (buiten een pilootvlam, voor de veiligheid).

Hij neemt zeer weinig plaats, wordt in RVS staal gebouwd, en werd volgens de normen ATEX voor het heel traject van de oplosmiddelen gebouwd.

Hij aanvaardt zonder moeite de verandering van de stroom en de concentratie.

In functie van het mogelijke opnieuw gebruiken of niet van de warmte energie in het industriële proces, zal het voorgestelde systeem in staat zijn om een belangrijk gedeelte van energie terug te geven, ofwel zal de klant een attractievere prijs met minder losgemaakte calorieën bevoorrechten.

Katalytische oxydatiesysteem wordt op skid geleverd, wat veel gemakkelijk wordt om het systeem te verplaatsen. Het kan gemakkelijk aan andere kenmerken van producten of stromen aangepast worden, wat een buitengewone restwaarde ten opzichte van de andere systemen creërt.

De hoofdkenmerken van het voorgestelde systeem zijn

 • Bijzonder lage Energiekosten
 • Thermie met zeer lage concentraties, van 0.75 gr
 • Geringe jaarlijkse beleidskosten
 • Een belangrijke energieterugwinning in de vorm van hitte of kou (keuze)
 • Een hoge restwaarde
 • RVS staal bouw
 • Gemakkelijk om te installeren en om te verplaatsen
 • Gemakkelijk om te gebruiken
 • Machine zeer compact en gemakkelijk om overal, zelfs binnen een gebouw indien noodzakelijk, te plaatsen

In tegenstelling tot de cryogene systemen, wordt geen oplosmiddel onder vloeibare vorm teruggekregen: de fabrikant heeft de terugwinning van oplosmiddel door een belangrijke terugwinning van calorieën vervangen.

Maar hoe kunnen we energie dus produceren met een zekere beperking van de beheerskosten tot het minimum, ongeacht de situatie, ook in geval van verandering van debiet of concentratie?

En wat bedoelen we met „minimale beheerskosten”?

De klassieke verbrandingsovens brachten de oplossing niet, want altijd vrij ingewikkeld om te beheren, herstellen (gespecialiseerde technicus), regelen (idem), verplaatsen indien noodzakelijk, en duur aan het gebruik want niet (genoeg) vaak in auto-thermie (zelfverbranding).

Bovendien de herstellingen en verandering van ceramiek bedden kosten een zak van geld, en zij dragen in het algemeen moeilijk of geen gechloreerde oplosmiddelen.

EZVOC biedt reeds zelfverbranding aan tegen een concentratie van 0,75 g/Nm ³, en waarborgt deze tot concentraties van 10gr/Nm³ indien nodig.

Dit systeem, dat noch CO noch NOX losmaakt, levert een constante warmte-energie die niet alleen het mogelijk maakt om, op een klassieke wijze, de lokalen te opwarmen, maar gezien de temperatuur ter beschikking, het mogelijk maakt om deze energie in de productie direct te gebruiken om de machines (flexografie, héliogravure of ander…) te opwarmen, aldus vermijdend een zeer belangrijk verbruik van gassen of elektriciteit.

De geleverde installaties werden gebouwd door de richtlijnen ATEX te volgen, dit voor alle stukken in contact met de te behandelen oplosmiddelen.

De zeer hoge efficiëntie van deze systemen om oplosmiddelen te neutraliseren maakt het mogelijk aan de strengste normen zonder moeite te volstaan.

Om zijn vertrouwen in de betrouwbaarheid van zijn oplossing te tonen, aarzelt de fabrikant niet om zijn garantie over zijn producten te verhogen: 3 jaar op de katalysators en warmtewisselaars.

Voor wat de aankoopkosten van zulke installaties betreft, zijn de kosten vaak lager dan het merendeel van de efficiënte systemen van de markt (voor een vergelijkbaar behandelingsvolume).

Het niveau van de beheerskosten van dergelijke installaties: opmerkelijk laag, aangezien het systeem praktisch voortdurend in zelfverbranding is.

Hij beperkt zich tot de energie nodig bij het starten (aangezien wij een veel kleinere oxydatiekamer hebben als een thermische brander moeten we maar gedurende 10 à 15 minuten gas gebruiken om een temperatuur van 150 à 200°C te bereiken, wat genoeg is om de chemische reactie te initiëren en in zelfverbranding te komen (in plaats van 850°C bij een thermische brander).

De levensduur van de installatie: bijzonder lang, want weinig bewegende stukken en zeer weinig mechanische spanning.

Dit systeem is onder twee vormen leverbaar

 • 1 ofwel als systeem met rechtstreekse behandeling van de uitzendingen: de luchtstroom wordt dan direct door ons systeem, met een voortreffelijke doeltreffendheid geoxydeerd» meer details
 • 2 ofwel als „in batch“behandelingssysteem van de uitzendingen: op dit ogenblik worden één of meer actieve koolfilters gebruikt om de luchtemissies te filtreren.» meer details

Zodra een filter wordt verzadigd, detecteert het systeem automatisch de situatie, verzet het de luchtstroom naar een ander filter, en wordt de actieve kool door onze machine snel adsorbeerd.(+-2 uren).

Er is geen download nu op dit moment beschikbaar