De Verontreiniging uit de zone opruimen

Zuiveringsboten, bestemd voor het reinigen van wateroppervlakten op zee - De Verontreiniging uit de zone opruimen
Het opruimen van de verontreinigende stoffen moet de zuivering niet afremmen.

Klassieke systemen die nu in gebruik worden

De olietankers die voor de zuivering worden gebruikt, hebben in het algemeen een opslagcapaciteit van 500 tot 1.500 m3,in het best geval kunnen ze theoretisch hun kuipen in 1 tot 2 weken tijd vullen door 24:00/24 te pompen. Zij zouden dan de verontreinigde zone moeten verlaten om naar een haven terug te komen, de verontreinigde stoffen afladen, en terug naar de vervuilde zone terugkomen.

Nadelen

Het verlaten van de verontreinigde zone door de zuiveringsboot gedurende enkele dagen.

Het voorstel van Efinor Sea Cleaner

  • De schepen van Efinor Sea Cleaner, die als echte waterzuigers handelen, zuiveren en reinigen 24 u /24
  • De teruggewonnen koolwaterstoffen worden onafgebroken in olietankers of bakken overgebracht, waar een rotatie ervan een onafgebroken terugwinning van de koolwaterstoffen toelaat
  • Zonder nodige behandeling van de koolwaterstoffen kunnen alle beschikbare olietankers aan het weghalen van de verontreinigende stoffen deelnemen

Het reinigingsschip is los van de opsglagschip maar is in staat om kleine verontreinigingen zelf op te lossen.

De opvullingstijd van een olietanker

van 500 m3 tussen 4 e 7 uren

van 1500 m3 tussen 12 en 21 uren

De gedetailleerde presentatie van deze reeks producten downloaden Bekijk onze video gallery voor deze serie producten