Het EZVOC systeem met: RECHTSTREEKSE BEHANDELING VAN DE LUCHT

Rechtstreekse behandeling van de emissies starten de te behandelen luchtstromen vanaf 500 m ³ /u en kunnen, volgens de installaties, tot 100.000m³/u gaan.

Voordelen van onze catalytische oxydatie

De conventionele technologie voor de behandeling van VOS (vluchtige Organische Solventen) met lage concentratie richt zich gewoonlijk naar de thermische oxydatie systemen, waarin VOS gedurende ongeveer 1 seconde aan een hogere temperatuur dan 780°C worden behandeld. Deze systemen maken gebruik van gas om de gepaste temperatuur te bereiken (en dikwijls om die te houden). Deze methode brengt een zeer belangrijk energieverbruik, zonder een adequate controle van de beheerskosten toe te laten, en dit ondanks de hitte terugwinning.

Door een katalytisch systeem van laatste generatie te gebruiken, kan men op vrij uitzonderlijke niveau’s van zelfverbranding komen, wat het mogelijk maakt om de gassen bijna zonder gebruik van aanvullende energie te behandelen.

Door de hitte die aldus door het systeem wordt gecreëerd te beheren, kunnen wij de nodige temperatuur zonder moeite houden om het systeem operationeel en in zelfverbranding te houden. We vermijden zo de klassieke beheerskosten en beperken de noodzaak aan externe energie tot moment van het starten van het systeem (en nog, voor maar 10 tot 15 minuten maxi).

De fabrikant gebruikt volkomen specifieke katalysators voor de oxydatie van VOS.

De temperatuur, noodzakelijk voor de katalytische reactie, varieert tussen 300 en 350 °C. De behandelingsduur van de verontreinigde lucht is duidelijk lager dan bij de thermische oxydatie: daarom vinden we ook een grote verschilheden in benodigdheden tussen de twee technieken.

De werkingstemperatuur is ongeveer 500°C lager ten opzichte van een klassieke thermische oxydatie eenheid, en zelfs de vereiste behandelingstijd is bijna 20 keer lager dan het thermische systeem.

Het katalytische systeem gebruikt bijgevolg minder dan 1/3 van de energie noodzakelijk voor een thermische oxydatie eenheid, wat een formidabele besparing betekent voor wat de energetisch verbruik betreft, maar ook voor wat de mechanische en thermische spanning van de stukken betreft, te wijten aan het verschil in werkingstemperaturen.

Dit laatste voordeel verhoogt aanzienlijk het leven van de installatie en vermindert drastisch de beheers- en onderhoudskosten.

De operationele kosten zijn op een zeer belangrijke wijze verminderd, eveneens dank zij het gebruik van een of meerdere specifieke warmtewisselaars, opgenomen binnen het behandelingsproces.

De bijzondere design van de structuur laat eveneens een zeer belangrijke ruimtebesparing toe.

Alle EZVOC systemen worden volledig geautomatiseerd.

Zij passen zich meteen aan de debiet- en concentraties variaties; alle controles op de installatie kunnen op afstand via GSM of door afstandscontroles verricht worden: het is dus mogelijk om de temperaturen, de kleppen opening en sluiting, de situatie van de tegendruk, het starten en het afzetten van de installatie, en vele andere gegevens.

Het is dus mogelijk om ook opdrachten op afstand te verrichten (maar niet langs GSM).

Bijna alle verrichtingen kunnen dus op een afstand gecontroleerd en gewijzigd worden. Het eventuele alarm en de vereiste controles zijn via GSM aangeduid, wat de klant toelaat om zich op de processen van zijn productie eerder dan op het behandelingssysteem van de VOS te concentreren.

In tegenstelling tot de andere aanzuiveringsystemen, maakt het EZVOC systeem het mogelijk om elke controle betreffende gassenverlies, het uitblussing van vuren, de controle van de brandweerlieden en de andere aspecten vereist voor een juiste werking van een gewone installatie, te vermijden.

Stoffenfilter

Het EZVOC systeem bezit een stoffenfilter die het systeem tegen het merendeel van het schadelijke stof beschermt.

Installatie en afmetingen

Het katalytische systeem werd voorzien om buiten te staan, en, volgens de gevallen, in een standaardcontainer van 20 voeten geïntegreerd worden.

Deze installatie is zeer snel en eenvoudig te installeren, want het systeem wordt geleverd in een voorgemonteerde stadium.

In twee dagen, en op voorwaarde dat alle nodige energie ter plaatse al voorzien en gemonteerd worden, kan het systeem starten en 100% operationeel worden.

Hoofdeigenschappen van het EZVOC systeem

 • Heel lage beheerskosten
 • Zelf-verbranding vanaf 0.75 g/Nm³
 • Bijzondere hoge efficiëntie: meer als 99%
 • Minimale nodige tussenkomst van specialisten
 • Beste beschikbare technologie
 • Geen CO noch NOX
 • Neemt weinig plaats
 • Lage aankoopkosten
 • Langere levensduur van de installatie, wegens weinig belastingen (mechanisch of thermisch)
 • Veiligheid
 • Zelf aanpassing van het systeem bij concentratie- en/of debiet schommelingen
 • PLC volledig op afstand te beheren, controle gegevens mogelijk langs GSM
 • Geen nodige funderingen
 • Heel gemakkelijk om te regelen en te bedienen
 • Lage geluidsniveau: onder de 75 dB

De beschrijving van de werking van het Systeem

De grondgedachte is de oxydatie van de oplosmiddelen die zich in de luchtstromen bevinden, en dit door middel van katalysators met een hoog rendement die een snelle exotherme reactie toelaten.

Gezien de efficiëntie van gevraagde hoge omzetting, gebeurt het oxydatieproces in twee opeenvolgende fases:

De eerste oxydatie van de lucht vindt plaats door voor een eerste katalysator aan een temperatuur van ongeveer 350°C voorbij te gaan. Wanneer deze temperatuur automatisch tot 500°C stijgt, zal een deel van de opgewarmde stroom naar een tweede katalysator voorbijgaan, wat aldus een maximum van de beschikbare doeltreffendheid verkrijgt.

De debietverandering, zoals de andere verrichtingen, gebeurt op een volledig automatische wijze. De overgang verandering vindt in enkele minuten plaats.

De doeltreffendheid van de pneumatische ventielen maakt het mogelijk om deze overgang te optimaliseren, en hun snelheid maakt het mogelijk om 0,5% meer efficiëntie te verkrijgen.

De bypass maakt het mogelijk om de werkingstemperatuur te controleren en eventueel te verlagen.

Er is geen download nu op dit moment beschikbaar