Een nieuwe oplossing voor de recycling van spuitbussen: DE EZ-AIR 2000

Een nieuwe oplossing voor de recycling van spuitbussen: DE EZ-AIR 2000 

Type industrie

  • Recycling

Eerste systeem die door de EEG wordt gewaarborgd en goedgekeurd voor de recycling van de spuitbussen en gasflessen, in combinatie met een hakmachine. Het systeem maakt het mogelijk om elke gasemissie naar de atmosfeer uit te schakelen en verbetert duidelijk de veiligheid van de behandeling in de hakmachine.

De fabrikant ECOCIPREA, na een diepgaand onderzoek van de EEG op het systeem die hij voor de recycling van de spuitbussen ontwikkeld heeft, heeft de eerste Europese goedkeuring gekregen voor zijn EZAIR_2000 machine.

De problemen die voor deze behandeling worden ondervonden, betroffen niet alleen het milieu, met de emissie van de spuitbussengassen in de atmosfeer, maar ook op het niveau van het reële behandelingsrisico voor de operatoren en voor de hakmachine zelf.

Immers veroorzaakt het gelijktijdige verscheuren van honderdtallen spuitbussen , in geval van vonken, soms indrukwekkende ontploffingen,die het materiaal, maar ook soms de mensen in gevaar brengen.

De fabrikant, door een cryogeen systeem te plaatsen dat de behandelingskamer onder temperatuur houdt, schakelt de ontploffingsrisico’s uit door onder de ontploffingsdrempel te blijven, en krijgt de uitgezonden gassen terug die hij condenseert , wat aldus elke uitzending naar de atmosfeer uitschakelt.

Dit product werd door de fabrikant door een patent gedekt.

Er is geen download nu op dit moment beschikbaar