Het Aanzuiveren van Industriële Luchtemissies

Teneinde de problemen van industriële luchtverontreiniging op te lossen en de industrieën de opgestelde normen te helpen eerbiedigen, beschikken wij over een zeer brede waaier van mogelijkheden.

Na het soort milieuverontreiniging en de stroom te hebben geanalyseerd, samen met de concentratie en andere belangrijke gegevens, de mogelijkheid van de beschikbare energie opnieuw te kunnen gebruiken ( opwarming of afkoeling), of een mogelijk van de beschikbare materie die uit de productie wordt teruggekregen opnieuw te kunnen gebruiken, bepalen wij met de klant de beste technologie die in verband met zijn specifiek gebruik moet gebruikt worden.

De beschikbare technologieën zijn de volgende:

Er is geen download nu op dit moment beschikbaar